תיירות בדרום השרון

נחל הדס

נַחַל הֲדַס הוא נחל איתן בשרון באורך של כ-10 ק”מ. ראשיתו במבואותיה הדרומיים של העיר קלקיליה, הנחל עובר דרומית לעיר כפר סבא, צפונית למושב שדי חמד, חוצה את מושב עדנים מצפון לדרום ומתחבר אל נחל קנה דרומית להוד השרון.

משנת 1996 החל לפעול לצד הנחל דרומית להוד השרון מכון ביולוגי לטיפול בשפכים השייך לעיריות כפר סבא והוד השרון. מי הקולחין המופקים בסופו של התהליך מוזרמים לנחל המהווה את אחד ממקורות נחל הירקון, ומשמשים לחקלאות ולהזרמה לים.

בשנים האחרונות התארגנה לה קבוצה תושבים בשם “ידידי נחל הדס” המורכבת מתושבים מהמושבים שלאורך הנחל. עדנים, גני-עם ועוד. הקבוצה שמה לה למטרה לפעול לטובת שיקום הנחל וטיפוחו במקביל עם עזרתה של המועצה.

כתובת:

עדנים

מסלול סובב דרום השרון